Rodiče vítáni

Týden v Beruškách: 18.9.-22.9.2023

Téma týdne: Bezpečně do školky, pěšky do školky

Třetí týden ve školce nám utekl jako voda. Děti se tento týden různorodými činnostmi seznamovaly s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učily se reagovat na dopravní situace, orientovat se v základních pravidlech silničního provozu, poznávaly dopravní značky a dopravní prostředky. Rozvíjeli jsme vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých dopravních situacích – paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru, vnímání nebezpečí.

Na začátku týdne nám počasí přálo, tak jsme se s „Beruškami“ vydali na plánovanou delší vycházku do nedaleké obce, na hřiště do Kostelce u Křížků. Cestou jsme pojmenovávali některé dopravní značky, vysvětlovali jsme si jejich význam, učili se správně přecházet vozovku. Ve školce děti vyráběly po skupinkách koláž z vystřihnutých obrázků s dopravními prostředky, pracovaly nad grafomotorickým listem, naučily se novou básničku „Tú, tú, tú, auto už je tu“, učily se základy programování s robotickou včelkou Bee-bot a pracovaly s mluvícím skřipcem, na kterém byly namluvené pokyny paní učitelkou.  Nechyběly ani předmatematické operace s obrázky dopravních prostředků u výukové dřevěné tabule. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ přišla k našemu tématu přečíst „Beruškám“ pohádku maminka Marečka. Moc děkujeme!

Tento týden byla celá školka zapojená do dvou projektů. Doufáme, že jste si výzvu „Pěšky do školy“ s dětmi pozitivně užili při společné ranní cestě do školky i odpoledne domů. Jeden za všechny, všichni za jednoho! S výsledky Vás brzy seznámíme. Za účast naší MŠ v projektu „Teribear“ připisujeme do celkového výtěžku akce charitativní příspěvek ve výši  500,-Kč 😊https://teribear.cz/

Krásný a hlavně bezpečný víkend přeje Veronika Gebrlínová

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko