Rodiče vítáni

Týden v Beruškách: 2.- 6.10. 2023

Zamykám, zamykám les – 2- týdenní vzdělávací program
Děti se tento týden seznamovaly se stromy listnatými x jehličnatými, s prostředím lesa a jeho významem, zvířátky na podzim, plody podzimu.

Pondělí
Prohlížení knih a encyklopedií s tématikou les (diskuze, rozhovory) a Albi tužka – Hravá přírodověda, Člověk a příroda. Logico Piccolo (Prvouka) – jehličnaté stromy a správné chování v lese, seznámení s písní „Já do lesa nepojedu“, oslava narozenin Verunky S. – společné zpívání a indiv. gratulace a překvapení pro děti – hroznové víno, bublifuky a bonbónek, vycházka do lesa s batůžkem a lupami, pozorování přírody, sběr přírodnin (obzvlášť šípků, ze kterých budeme tvořit ježka). Užívání všech smyslů – hmat, sluch, čich. Rozhovory s dětmi o vlastních zážitcích z procházky s rodiči. Kdo žije v lese? Co v lese roste? Poslouchej, co slyšíš, cítíš? Prohlížení krmelce. Proč je teď prázdný? Vysvětlili jsme si pojmy myslivec, posed, krmelec. Jak se máme při návštěvě lesa chovat, Na louce PH „Na ovečky a vlka“ – využití širšího prostoru k běhání oproti herně.

Úterý

Taneční improvizace se šátky a šatičkami „Lesní víly“. Modelování – houby, stromy, počasí, rybníček dle fantazie dětí.  Rozhovor v kruhu nad demonstračními obrázky – stromy a jejich plody. Pozorování listů a větviček, mechů a plodů, jejich zbarvení, tvaru listů, které jsme nasbírali na včerejší vycházce (hmat, čich, sluch). Pohybová hra „Tiše, tiše, ježek spí“. Seznámení s novou písní u klavíru „Jaro, léto, podzim, zima“, opakování písně „Já do lesa nepojedu“. PČ + VV: „KLÍČ K LESU“ samostatné obkreslování předlohy, vybarvení vodovými barvami (podzimní barvy), práce se štětcem a vodou, hygiena. Samostatné vystřihování, práce s nůžkami. Mladším dětem dopomoc.

Středa – návštěva paní inspektorky z ČŠI

MP – seřazení listů javoru podle velikosti (od nejmenšího po největší). Pokusy a objevy – přírodniny, váhy, odměrky, větší/menší, více/méně, těžší/lehčí, porovnávání, odhad. Navlékání bavlnky na jehlu a provlékání listů (zatavených).

Hudební aktivita s barevnými zvonečky, které představují jednotlivé tóny stupnice. Podle barevné předlohy cinkání na melodii „Já do lesa nepojedu“. Motivační pohádka „O ježkovi, který ztratil bodlinky“. Doplňující otázky…Nosí opravdu ježek své jídlo na bodlinkách? Co patří do jeho jídelníčku? Seznámení s cizím slovem „hibernace“. Který smysl má nejvíce vyvinutý? Co dělá, když se cítí být ohrožený? prohlížení obrázku ježka v životní velikosti a délky bodlin.

PČ: výroba „Ježka“. Práce s přírodninami – brambora (DÚ – děkujeme rodiče J), šípky, které si děti v pondělí natrhaly na vycházce, hřebíček, okrasná malá jablíčka, párátka.

Kimova hra – hra k procvičování zrakové paměti s předměty týkající se podzimu a lesa (žalud, větvička, kaštan, zvířátko z lesa, brambora, ořech).
Jazyková chvilka u tabule. Skládání písmen podle předlohy. Poznej 1. hlásku ve slově, vytleskej slabiky. Mladší děti vybírají správná písmenka z menšího počtu písmenek.

Čtvrtek

Námětové hry v koutcích třídy –  na rodinu, na kuchařku – vaření pokrmů z podzimních plodů (štrúdl, dýňová polévka). PH „Škatulata, batulata“, relaxace s básní „Zamykám, zamykám les“. PČ + VV:  dokončení koláže „Zamykám, zamykám les“ – kresba voskovkami, pastelkami lesních zvířátek, samostatné stříhání a lepení do koláže. Dřevěné puzzle – listnaté a jehličnaté stromy s jejich plody, druhy listů, na zahradě hod šiškou na cíl.

Pátek

 Bee bot včelka – programování s využitím mluvícího skřipce ,,dojdi co nekratší cestou k…“, PL – „Les“ obtahování geometr. tvarů, rozvoj grafomotorických dovedností, koordinace ruky a oka. Vybarvení dle fantazie mládence se sekerou. Oslava 6. narozenin Kubíka P. – individuální gratulace, společné zpívání, překvapení pro děti (meloun a domácí zdravé upečené sušenky z banánu, oves. vloček a ovoce).

Krásné podzimní dny přeje Verča G.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko