Rodiče vítáni

Týden v Beruškách: 22.4.-26.4.2024

Téma týdne: Síly přírody II.

Tento týden jsme volně navázali na minulý týden a opět si povídali o čtyřech přírodních živlech. Země 🌍⛰, voda💧🌊, vzduch 🌬🌪a oheň🔥. Celým týdnem nás provázela při hrách nová píseň “Chválím tě, Země má“ (Z.Svěrák, J.Uhlíř) a také jsme se naučili novou básničku „Tvary“ s pohybovým vyjádřením.

V pondělí jsme společně oslavili DEN ZEMĚ🌍. Děti se ráno učily na koberci třídit připravenou hromadu odpadků do správně zbarvené popelnice. Z kinetického písku stavěly u stolečku sopky a hory. Vyrobily si malou planetku z papíru. Skládání barevného papíru do tvaru harmoniky některým dětem dělalo problémy. Jako potvrzení, že slibujeme Zemi, že se k ní budeme chovat hezky si děti obtiskly dlaň ruky ✋ namalovanou temperou do velké planety. Modrá barva znázorňuje vodní plochy, zelená přírodu. Na papírky jsme napsali, proč máme Zemi rádi, co nám dává k životu, jak ji můžeme chránit (odpadky, netrhat kytky zbytečně, šetřit vodou a energiemi…). Po svačince jsme se vydali na stezku s úkoly, kde bylo připraveno pro děti 13 otázek o naší planetě a její ochraně. Děti zapisovaly správné odpovědi do tabulky, kde jim po vyplnění všech otázek vznikla tajenka. Na konci čekal diplom a odměna.

V úterý nás od rána čekaly ve třídě pokusy VODOU 💧– ukázali jsme si znečištění vody jarem a olejem – zkoumali jejich chování ve vodě, přemýšleli jsme, co se děje, dostane-li se taková voda do volné přírody. Co se stane s vodou, kde je olej a kápneme tam jar? Děti nejvíce bavilo hrát si s vodou ve třídě při hrách s váhami. Porovnávali jsme kde je více x méně x stejně vody. Stavba vodní kuličkové dráhy byla pro děti vyvrcholením celého dopoledne při hrách s vodou. Zahráli jsme si hru „Rybičky, rybáři jedou“. Plaváčci 🏊‍♀️ mají za sebou již 7.lekci v krytém bazéně v Benešově. Venku si děti hrály s kamínky – stavěly cestičky a porovnávaly krátká x dlouhá. Povídali jsme si o hlavních znacích zemského povrchu (hlína, kámen, písek) a porovnávali jejich vlastnosti.

Ve středu jsme pokračovali s pokusy se VZDUCHEM 🌬. Děti si zkoušely foukat na ruku, do molitanového míčku, do pírka, do misky s vodou.  Povídali jsme si o vzduchu a větru. Přemýšleli, co vytváří nebo jakým způsobem bychom vytvořili vítr (běh, vějíř, fén na vlasy, vysavač, klimatizace…). Děti pracovaly s robotickou Beebot včelkou, která u dětí rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost, plánování a základní matematické dovednosti. Cvičily a tancovaly se šátky na reprodukovanou hudbou a procvičily si uvolněného zápěstí, ruky a prstů při práci u grafomotorického listu „Vítr“.

Na čtvrtek nám zbyl živel OHEŇ 🔥. Děti zkoušely s paní učitelkou co se stane, když zapálenou svíčku 🕯 ve skleničce uzavřeme víkem. S dětmi jsme si nad didaktickými obrázky povídali: Proč plamen zhasl? Co bylo ve sklenici? Jaké složky voláme a na jaké číslo v případě požáru? Jak oheň pomáhá x škodí? Kde se nemáme ukrývat před bleskem? Dopoledne se děti zúčastnily už 5. lekce Malé digitální univerzity s tématem „Malý programátor II. – Základy programování“ pod vedením zkušené paní lektorky a jejími robotickými pomůckami. 

V pátek jsme si zahráli hru „Samá voda, přihořívá“  při které děti pátraly po ukrytém předmětu. Seznamovali se s novými informacemi z interaktivního mluvícího glóbusu 🌐 (Albi tužka), poslouchaly hymny z různých státu, hrály hry a různé kvízy. Stavěly hráze, města z dřevěných kostek,, které jsme následně zbourali – tornádo. Prohlíželi jsme siencyklopedie přírody a atlasu světa. Zhodnotili jsme celý týden. Které aktivity se nám líbili, které nikoliv. Povídali jsme si s dětmi o zápisu v ZŠ Sulice a ZŠ Kamenice 🏢. Každý mluvil zvlášť o tom, čím ho škola zaujala, čím překvapila, o zážitcích, dojmech. Otázky vedené k rozhovoru kde je škola situována (uprostřed města…), jak je veliká, vybavení školy a třídy. Kdo se do školy těší, kdo ještě neví, kdo se netěší a proč (umět povzbudit, uklidnit a pochválit za to, co už umí je pro děti velmi důležité). 

Přejeme vám krásný jarní víkend a vzhůru do dalšího týdne plného čar a kouzel. Čeká nás totiž Filipojakubská noc.

Berušky 🐞

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko