Rodiče vítáni

Týden od 10.10. do 14.10.2022 Téma Zamykám, zamykám les

Hned na začátku druhého týdne „zamykání lesa“ za námi přijel cirkus Adonis, děti byly okouzleny zpěvem, vtipnými scénkami i králíkem vyčarovaným z klobouku, kterého si všechny pohladily.

Později se s elánem pustily do pracovního listu v rámci 2. lekce Elkonina.V úterý si paní učitelka Katka pro děti připravila sportovní soutěžní dopoledne zaměřené postupně na hrubou i jemnou motoriku. Z další středeční lekce bruslení se děti vrátily unavené a nadšeně komentovaly své pokroky. Vyzkoušeli jsme novou programovatelnou robotickou včelku, kterou se děti naučily bravurně ovládat. Našemu králíkovi Karlosovi jsme vyčistili kotec a natrhali ty nejzelenější listy. Stavěli jsme pirátskou loď, písmenka z kaštanů a barevné obrazce, na kterých jsme trénovali ochotu dorozumět se v klidu s kamarády. Společně jsme nasbírali i šípky na čaj.

Ve čtvrtek jsme si s hostem a paní učitelkou Janou povídali o myslivosti – děti se dozvěděly, co je hlavním úkolem myslivce, proč zvěř v naší krajině potřebuje pomoc od nás všech, osvěžily si znalosti o zvěři, jejím způsobu života, stopách, potravě a místě v ekosystému. Děvčata i chlapce neskutečně bavilo hádat podle zvuků vábničky druhy zvěře, neostýchali se dotknut se parohů a nabyté zkušenosti využili hned při následující výpravě do lesa.

Děti posilovaly víru ve vlastní úsudek i ochotu přijmout důsledky svého rozhodnutí – samy si volily obuv na výpravu a podle toho se odvíjel její průběh. Kdo se rozhodl pro holinky, mohl zkoumat hloubku potoka a kdo pro tenisky, hrál si na souši.

Nezapomněli jsme zajít na dětské hřiště a procvičit svaly na prolézačkách, odvahu na houpačkách a ostatních herních prvcích. Zpracovali jsme darovaná jablka na výtečný mošt a dosyta si užili podzimní přírody, létajícího listí, pohádek, her i plnění předškoláckých úkolů.

Klidný víkend přejí Jana, Saška, Katka a Radka

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko