Rodiče vítáni

Týden od 4.3. do 8.3.2024 Téma: Bylo, nebylo…

Ježečci mají za sebou nabitý týden plný pohádkových sportovních i vzdělávacích aktivit.

Pondělní ráno začaly děti luštěním Braillova písma, každý si zkusil napsat své jméno těmi správnými znaky. Ideální příležitost k nenápadnému předškoláckému úkolu a procvičení zrakového vnímání. Na krabičkách od léků jsme si zkusili, jak se Braillovo písmo čte a hned na to, jaké je nevidět a nechat se vést kamarádem. Oslavili jsme s Barunkou její narozeniny, popřáli všichni spolu i každý sám za sebe a ťukli si dětským ‚šampíčkem‘. Pro vytvoření postaviček Jeníčka a Mařenky jsme si, s jejich souhlasem, obkreslili Julinku a Kubíka a pak už jen společně stříhali, lepili a zdobili.

V úterý se parta plaváčků vydala do benešovského bazénu. Vodní živel bezpečně ovládli a užili si i bublinkový relax ve vířivce. Suchozemská parta trénovala časovou posloupnost s pohádkou O veliké řepě. Kdo kdy přišel, koho chytil… Příběh jsme si zvládli zahrát jako divadlo a když jsme se svalili všichni na jednu hromadu i s řepou, shodli jsme se na tom, že společně toho zvládneme daleko víc než každý sám. Při výpravě do lesa jsme objevili kvetoucí fialky a spoustu dalších jarních bylin. Vyslechli jsme si pohádku, kterou po telefonu vyprávěla jedna úžasná babička a na závěr dne uspořádali závody papírových formulí. Proud vyfukovaného vzduchu nejen posouvá autíčko po dráze, ale pomáhá nácviku hospodaření s dechem.

Ve středu čekala část třídy další lekce na bruslích. Zkušení sportovci bravurně zvládají přípravu na led i samotné bruslení. Druhá polovina třídy se věnovala programování robotické včelky, přípravě na výrobu vlastního papíru a zdolávání přírodních překážek na cestě na oblíbenou paseku. V rámci předškolní přípravy jsme se zaměřili na vnímání počtu, odhad, porovnávání a pojmy více/méně/stejně. Zimy už máme všichni dost, vytvořili jsme tedy i jarní plakát na zahradní nástěnku.

Ve čtvrtek si děti přinesly svoji oblíbenou knihu, společně si je prohlížely a komentovaly. V kroužku ji pak každý představil a řekl kamarádům, co se mu na ní líbí. Dali jsme dohromady pravidla správného zacházení s knihami a také začali třídít knihy v naší třídní knihovně. Dětem by to mělo pomoci udržet knihovničku ve větším pořádku než dosud. Oslavili jsme s Ninuškou její narozeniny, zpěvem, přáním a výborným dortíkem.

V pátek jsme navštívíli kamenickou knihovnu, kde se nám věnovala moc milá paní knihovnice. Poslechli jsme si o tom, jak se knihy půjčují, jak jsou označené a roztříděné, mohli jsme si kteroukoliv z nich půjčit a prohédnout. Zvládi jsme i pohádkový test. Cestovali jsme linkovým autobusem, pro děti zvyklé jezdit autem to byl mimořádný zážitek. Užili jsme si i svačinu na čerstvém vzduchu a vyběhání na dětském hřišti. K MDŽ jsme pro radost (i pro procvičení rovného stříhání) vyrobili našim nejbližším milou květinku.

Na shledanou příští týden!

Jana, Katka, Radka a Gábi

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko