Rodiče vítáni

Týden 11. – 15. 3. 2024 „Voda, voděnka…“

V pondělí jsme přivítali nové dvoutýdenní téma, které je spojeno s vodou. Během týdne se děti dozvěděly, jaký rozdíl je mezi sladkou a slanou vodou, jaké živočichy zde můžeme potkat, proč potřebují rostliny vodu a kam voda zmizí po dešti.

Protože tento týden nám bylo počasí nakloněné a v pátek nás dokonce překvapila duha, tak hned v pondělí jsme vyrazili na louku, abychom nasbírali materiál pro výrobu Morany. Naše Morana je tak krásná, že jsme se rozhodli, že si ji necháme na ozdobu před naší třídou. V úterý jsme společně vyrazili k Sulickému rybníku, kde jsme spálili Morany z chroští a slámy, zpívali jsme jarní písničky. Z napučené větvičky jsme si vyrobil líto, symbol jara, který jsme ozdobili barevnými mašličkami a přinesli k nám na zahradu. Ve středu jsme měli badatelskou vycházku, při které jsme hledali pramen Sulického potoka, nasvačili jsme se u rybníka a prozkoumali nová neznámá místa. Ve středu byli naši předškoláci na školičce nanečisto, kde se mohli posadit do lavic a chvíli zažít pocit být ve škole. Ve čtvrtek děti skládaly rybičky, následně je vybarvovaly a lepily „do rybníka“ z kartonu. Hotovu práci můžeme vidět v naší třídě. Poté děti se zájmem sázely semínka a pozorovaly duhu. V pátek jsme zdobili naší zahradu a třídu velikonočními ozdobami, také jsme připravovali výrobky na Velikonoční jarmark spolu s přátelským setkáním. A dopoledne jsme ještě stihli keramiku – lísteček z jahodníku.

Krásný víkend

Vaše LMŠ

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko