Rodiče vítáni

7. 11. – 11. 11. 2022 Sv. Marin, posvícení

V pondělí jsme začali pěkně zvesela. A proč by také ne, měli jsme za sebou dva volné víkendové dny, kdy jsme odpočívali a tak jsme byli plni energie a elánu. Vyzkoušeli jsme si roli pekařů či cukrářů a pustili jsme se do pečení posvícenských koláčků. Těsto nám předem přichystala naše milá teta Renatka, ale samotné tvarování a zdobení koláčků již bylo prací pro naše malé Mravenečky. A věřte nebo ne, opravdu se nám to moc povedlo a s tvarohovou náplní chutnaly koláčky báječně.

Tento den jsme se také věnovali pověsti o Sv. Martinovi. Příběh jsme si přečetli a prohlédli jsme si obrázky, Vysvětlili jsme si, kdo je žebrák a kdo je voják. Potom jsme si povídali o tom, jak se Martin zachoval a jestli i my umíme být laskaví a pomáhat svým bližním. Děti vymyslely, že mohou maminkám pomáhat s večeří nebo jen tím, že si samy uklidí pokojíček. Nakonec jsme se ale shodli, že úplně největší radost si můžeme udělat pouhým objetím a hezkými slovy.

Úterní den jsme se pěkně ustrojili, protože ve školce probíhalo vánoční focení s paní fotografkou Šoltézovou.

Středa byla již tradičně sportovní, probíhala totiž další lekce školičky bruslení na stadionu ve Velkých Popovicích. Děti, které se této aktivity nezúčastňují, vyrazily na vycházku do blízkého okolí naší MŠ. S dětmi jsme došli až do nedalekého Kostelce u Křížků a přes lesík jsme se vrátili do školky. Cestou jsme zdolávali různé překážky, spadlý strom, potůček a kopečky. Pozorovali jsme krásnou zbarvenou podzimní přírodu a jediná louže nezůstala nevymetená 🙂

Velkým dnem byl pro některé děti čtvrtek. Dopoledne probíhalo vyhlášení soutěže o nejpovedenější dýni. Porota, která se skládala z našich báječných tet a paní hospodářky vyhlásily čtyři vítěze. Ale protože všechny dýně byly opravdu krásné, všichni účastníci dostali malou odměnu.

V podvečer si děti, které spinkaly přes noc ve školce, dodaly odvahu a vydaly se na stezku odvahy, kterou pro ně připravily paní učitelky na zahradě MŠ. S baterkou či čelovkou plnily za tmy úkoly odvahy, ale statečně to zvládly a zasloužily si velkou pochvalu. K večeři se podávala pizza a jak jsme se olyzovali….. A po pohádce šupky dupky do postýlky. I když nějaká ta slzička ukápla, přesto jsme vydrželi a noční spinkání ve školce zvládli.

Pátečnímu pyžámkovému dni vévodila pohoda a příjemná atmosféra. Tento den se nesl v duchu tance, zpěvu a her a židličkovaná pobavila všechny mravenčí kamarády. Jen toho Martina na bílém koni jsme se nedočkali.

Přejeme příjemnou neděli a zítra se těšíme nashledanou.

Ája, Dáša, Hanka a Renatka

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko