Rodiče vítáni

Bylo, nebylo

26. 2. – 1. 3.

Tento týden jsme se věnovali činnostem, které prostřednictvím pohádkových příběhů podněcují k představivost, rozvíjení fantazie i řeči dítěte, vyjadřování a pociťování radosti z vlastní tvůrčí činnosti.

Děti vyprávěly, jakou pohádku mají nejraději, někdo z předškoláku zvládl i krátkou pohádku převyprávět. Nápomocné jim byly obrázky Hejného, kde si trénovaly posloupnost děje a časovou orientaci. Děti dokázaly záměrně sledovat a vyprávět příběh pohádky.  Přinesly si také své oblíbené knížky z domova, které si i vzájemně půjčovaly a prohlížely celý týden. Některé známé pohádky jsme si i zdramatizovali a děti se vystřídaly v různých rolích v pohádce O koblížkovi, O Červené Karkulce, Bouda, budka. Zvládly jednoduchou dramatickou úlohu a učily se vciťování. V kostýmech sehrály krásné a veselé scénky. Moc je to bavilo. Vyzkoušely si ale i divadlo maňáskové a loutkové. Zajímalo je, co jsou kulisy, kdo je dělá a jaké je zázemí divadla. V polytechnické činnosti při výrobě králičích kluků Bobka a Boba z pohádky Králíci z klobouku si vyzkoušely, jak umí stříhat a malovat. Také jsme vytvořili společně pohádkového draka, kdy jeho 8 hlav tvoří otisky ručiček našich nejmladších. A protože v mnoha pohádkách musí být také hrad nebo zámek s princeznami, i my jsme si takový krásný barevný na papíru vystavěli. Pak jsme hádali pohádkové dvojice, naučili se reprodukovat písničku Večerníček a pobavili se při honičce s kloboukem, s králičími kluky Bobem a Bobkem. Děti také kreslily své vlastní obrázky pohádkových postaviček a s robotickou včelkou hledaly cestu prince na zámek, aby vysvobodil Šípkovou Růženku ze zakletí a s využitím přírodnin mu pomohly vyznačit cestu, kudy se má princ vydat. V závěru týdne děti zhodnotily, co se jim nejvíce líbilo nebo povedlo.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko