Rodiče vítáni

Vítej v novém roce

Týden od 3.1. do 6.1. 2023

Nový rok jsme zahájili jak jinak, než tématem „Tří králů“. Spoustu času jsme strávili vypravováním zážitků z vánočních prázdnin, co děti dělaly, co dostaly od Ježíška, z kterého dárku měly největší radost a co dělaly na Silvestra.

Poté už jsme se věnovali danému tématu. Vysvětlili jsme si význam tří králů v dnešní době. Proč chodí Tři králové a vybírají peníze do kasičky, co dělají s penězi, které od lidí dostanou, uvědomovat si, jak člověk může pomáhat druhým, jak se o ně staráme (chudším, nemocným,). Také jsme si řekli, které dary nesli a jak vůbec poznali, že se Ježíšek narodil.

Při výtvarné činnosti jsme si vyrobili číslice nového roku, vystříhali, , vybarvili, nalepili a vyzdobili podle toho, jaký chceme, aby ten letošní rok byl.

V pátek se naši tři králové ze Včeliček, vydali na koledu do ostatních tříd a přinesli sobě i ostatním dětem mnoho dobrůtek.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko