Rodiče vítáni

Týden od 2. 10. do 6. 10. 2023 Zamykání lesa

Tento týden jsme s dětmi poznávali les. Seznamovali jsme se s plody lesa, s lesními rostlinami, s jehličnatými a listnatými stromy a s lesními zvířaty. Během týdne jsme pracovali se včelkou Bee-bot, díky které si děti procvičovaly matematickou pregramotnost a zároveň si upevňovaly právě pojmy související s lesem. Společně jsme hráli Kimovy hry, pracovali jsme s obrázky, poznávali jsme přírodniny všemi smysly, malovali jsme na kamínky, přiřazovali jsme stopy lesních zvířat. Starší děti si mohly vyzkoušet tvoření paměťových řad s tématem podzimu nebo například hledání stínů.

K našemu tématu jistě patří i ochrana přírody. Proto jsme se s dětmi zaměřili na třídění odpadu. Pojmenovali jsme si barvy kontejnerů a ujasnili si, co do jakého kontejneru vyhazujeme. Také jsme shlédli krátké video pro děti o výrobě papíru. Děti pozorně sledovaly celý proces výroby a ani nedutaly.

V pondělí jsme oslavili narozeniny naší Žofinky. Ještě jednou přejeme vše nejlepší!

V úterý jsme se vydali na badatelskou výpravu, při které jsme hledali přírodniny ke všem barvám barevného spektra. I když nám některé květiny již odkvetly, dětem se přesto povedlo v přírodě nalézt všechny barvičky. Také jsme s sebou vzali lupy a mikroskop, aby si děti mohly prohlédnout přírodu pořádně z blízka. Děti se tak ponořily do bádání, že se jim ani nechtělo zpět do školky. Chtěly si pozorně prohlédnout každý detail. Pozorovaly trávu, rosu, mech, hmyz, hlínu, kapradí, kůru a mnoho dalšího.

Nezapomněli jsme ani na lesní zvířata. Ve školce jsme si nejprve upevňovali názvy lesních zvířat a poté jsme vyrazili na vycházku ke krmelci, kam v zimě budeme nosit zvířatům jídlo.

Věnovali jsme se i tvoření a pustili jsme se do výroby podzimního stromu přátelství. Děti si také namalovaly podzimní strom ze své obkreslené ruky. Barevné lístky děti vytvořily pomocí obtisků vatových tyčinek nebo svých prstů.

Celým týdnem nás provázela básnička Do lesa dnes půjdeme, kterou si děti moc oblíbily.

V tomto rozmanitém a pro děti zajímavém tématu budeme pokračovat i příští týden. Už se moc těšíme!

Anežka

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko