Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Kalendář akcí

Akce na měsíc září 2020

1.9.

Zahájení nového školního roku 2019/2020  – přivítání s dětmi, vzájemné představení, seznamování, povídání, hry…a na zahradě PŘEKVAPENÍ – 40,-Kč

2.9.

Adaptační proces – pozvolné a nenásilné zvykání nových dětí na svou třídu, seznámení s prostředím školky, s kamarády, s p. učitelkami, s tetami, se zahradou

3.9.

Vytváření Pravidel chování na třídách – společně s dětmi vytváření pravidel, výroba piktogramů, nápisů, obrázků, společné umísťování a dodržování – celý měsíc

8.9.

DÚ  – Děti si přinesou malou současnou fotografii, budeme společně  tvořit STROM PŘÁTELSTVÍ  a povídat si o kamarádství, vzájemné podpoře, pomoci    

11.9.

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

16.9.

MOJE RODINA- děti si mohou přinést do školky  své miminkovské fotografie, budeme si povídat o  rodině, vztazích a domově, cestování, využijeme také nové Portfolio dítěte    

18.9.

UKLIĎME NAŠE OKOLÍ ŠKOLKY – Velké děti  přijdou dnes v pracovním, s rukavicemi a s batůžkem (pití, svačinka). Budeme se snažit zkrášlit naše okolní prostředí.

21.9.
3. a 4.třída

Šikulova dílna – Berušky + Včeličky v 7,50 h. odjezd od školky, s sebou batůžek, v něm pití, svačinu ze školky si děti dají do batůžků, návrat na pozdější oběd v cca 12:30-13 h. 1. skupina od 9 h., 2. sk. od 10:30 hod., 1 skupina bude mít program, druhá se podívá do Parazoo na zvířátka s handicapem, 50,-dítě/vstupné, lektor a  doprava hrazena z fondů EU                                                                                                                                                                                       DEPISTÁŽ PRO NOVÉ DĚTI- preventivní logopedické vyšetření dětí školním logopedem Mgr. Pavlou Novotnou za účasti rodičů v časech od 12:30 – 17:00 hod.. V šatně Berušek se můžete písemně přihlašovat, přednost mají předškoláci. Vyšetření bude probíhat ve 3. tř. Včeličky, zelený pavilon.

22.9.

DEN BEZ AUT aneb dnes do školky pěšky, na kole nebo autobusem-soutěž mezi třídami, pojďme dnes vědomě chránit naše životní prostředí a alespoň tento den nechat auto doma!!

23.9.

Berušky-celodenní turistický a poznávací výlet do přírody (Skalsko,  Markvartův rybník, Pekelce), link. autobusem v 8:49 h. ze Želivce,  přes dětské hřiště v Kostelci u Křížků, oběd v restauraci Na Kalifáči -bram.kaše, kuřecí řízek, pití, s sebou: batůžek, 2 svačinky, pitíčka, vhodné oblečení a obuv! Podepisujte ve třídě souhlas s výletem a s odhlášním jídla v MŠ tento den. peníze ráno vybírá p. uč. ve třídě. Návrat v cca 15:00 -15:30 hod.

24.9.
divadlo v MŠS

RYTÍŘSKÁ POHÁDKA aneb veselá pohádka plná písniček a dobrodružství – 3. 500,-Kč od 9:30 hod. https://www.hudebnipohadkyprodeti.cz/pohadky/

29.9.
MŠP a LMŠ

JAK SI VČELKY MEDILY – Divadlo pod klouboukem -8:30 hod., 60,-Kč/dítě

30.9.
všechny školky

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – Podzimní focení, v 8:00 h. v MŠS, po té cca v 10:30 v MŠP a LMŠ. Děti se vyfotí a až budou fotky hotové, následuje dobrovolný odběr.                                                                      
Objevy v zahradě – Tvořivá hra v zahradě – 1. workshop pro naše pedagogy ve Sluníčku, odpoledne

Oslavy svátků a narozenin dětí ve třídách-děti mohou pro své kamarády ve třídě přinést zdravé dobrůtky, oblíbené ovoce a zeleninu nebo pohoštění, při kterém  mamince pomáhaly.
Čtení a poslech příběhů a pohádek na pokračování – každý den po obědě ve všech třídách.
Výpravy za poznáním po nejbližším okolí školek (malé děti až od řííjna), vycházky do přírody s badateským batůžkem – bezpečnost – pravidla, vesty, terčík, batůžek s lahvičkou na pití.
Výchovně vzdělávací činnosti k danému tématu týdne – jazykové, dramatické a hudební s využitím hudebních nástrojů, tělovýchovné a zdravotně preventivní cvičení se sportovním náčiním ve třídě i v přírodě, matematické, výtvarné, pracovní, keramické, ekologické a další s využitím moderních metod výuky – např. badatelské činnosti, učíme se venku, hry s přírodninami, vycházky do přírody, výlety,  prožitkové učení, projektové, smyslové hry, řemeslné dílny, kroužky vaření a dílničky s rodiči, společné oslavy a tradice.
Pokračování v projektu pro děti  s názvem SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY aneb se Sokolem do života, který již 5. rokem organizuje Česká obec sokolská pod patronátem MŠMT a Svazu měst a obcí ČR. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní
sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové
gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak
individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků
se zvířátky a úkoly.  Dítě/20,-Kč