Rodiče vítáni

Markétina dopravní výchova

Zdravíme děti, rodiče i učitele

Máte chuť se věnovat dopravní výchově?

Chcete se zlepšit ve této oblasti nebo se připravit na test z dopravní výchovy?

Ověřte si své znalosti z problematiky bezpečného a správného chování v silničním provozu. Připravili jsme pro vás mnoho různých testů. Tematicky si můžete vybrat jakou problematiku chcete procvičit či ověřit. Testy jsou určené pro žáky základních škol.

Aplikaci pro Vás připravil Tým silniční bezpečnosti, BESIP, Asociace Záchranný kruh a portál Bezpečné cesty v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, Libereckým krajem a za podpory dalších partnerů..

Pro naše děti z mateřské školy využíváme metodiku k tomu, abychom se naučili:

SPRÁVNÝ CYKLISTA

Cílem pracovního listu je se naučit, jak je vhodné se oblékat při jízdě na kole nebo
koloběžce. Dále žák zjistí, která místa jsou pro jízdu cyklistů nejbezpečnější.

DOPRAVA

Cílem je se naučit rozlišit základní účastníky silničního provozu. Dále upevnění
pravolevé orientace na příkladu správného a bezpečného rozhlížení se před
přecházením komunikace.

VIDÍME SE?

Cílem je zjistit informace o reflexních prvcích a naučit se je správně používat.
Zvláštní důraz je kladen na jejich využívání chodci a cyklisty za snížené viditelnosti.
Pojem snížená viditelnost si žáci objasní pomocí určování různých druhů počasí.

BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Cílem je si osvojit zásady správného poutání bezpečnostním pásem při cestování
ve vozidle. Dále si žák vyzkouší cvičení pro rozvoj jemné motoriky, které je
zpravidla součástí zápisů do prvních tříd základních škol.

NEBEZPEČNÍ CHODCI

Cílem je naučit se rozpoznat nebezpečné situace, se kterými se mohou chodci
setkat v silničním provozu. Sekundárním cílem je vyřešit základní matematickou
úlohu a upevnit tak dovednost určování počtu.

PŘECHOD PRO CHODCE

Cílem je doplnit grafomotorické cvičení pomocí rovných čar. Na doplněné
grafomotorické cvičení žák aplikuje zásady bezpečného chování chodců na
přechodu pro chodce i mimo něj.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Cílem je rozpoznat vozidla integrovaného záchranného systému. Dále je cílem
grafomotorický nácvik. A mnoho dalšího. 🙂

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko