Rodiče vítáni

„Mensa Česko“- školka spolupracující s Mensou

Naše školka se zapojila do projektu školky spolupracující s Mensou především z toho důvodu, abychom děti co nejlépe připravily na vstup do základní školy, abychom v nich rozvinuly jejich osobní potenciál v co nejvyšší míře i na základě nejnovějších poznatků z různých oborů a v neposlední řadě, abychom dostatečně naplňovali dva směry profilace naší školky, a to výchova ke zdraví a pohybu, ke zdravému životnímu stylu a rozvoj funkčních gramotností, zejména čtenářských a matematických. To vše tento systém podporuje a rozvíjí.

Aby naše školka byla považována za místo, kde se pečuje o rozvoj dětí, museli jsme předložit, jak s dětmi pracujeme a dále byla nutná školení k metodě Mensa NTC Learning Systém. Tato školení dokončila Václava Kunická na konci měsíce ledna 2015.

Zatím systém uplatňujeme u třídy Berušek, po dalším rozpracování podrobnějšího projektu pro naší MŠ a proškolení všech p. učitelek začneme i ve třídě Včeliček.

Mensa České republiky využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem ke spolupráci na unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají metodu Mensa NTC Learning System. V překladu do češtiny jde o projekt, který vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem NIKOLA TESLA CENTRE – odtud zkratka NTC.

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Metoda Mensa NTC Learning – jedná se o systémový metodický projekt předškolních zařízení, který pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, jenž vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink je založený na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky- motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby a další.

Naše společné úsilí – společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období. Více informací najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc

Mensa ČR propůjčila naší školce titul školka spolupracující s Mensou do 30. 9. 2023 – podporujeme každodenní rozvoj nadání dětí.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko